Série Dymanic Série Standart & blistr Generátory Ruční jednotky Komponenty Sonotrody
Sonotrody

Pro návrh a optimalizaci sonotrod analytickými výpočty používají inženýři z RINCO ULTRASONIC AG 3D-CAD v kombinaci s FEA.

Jsou vyráběny na moderních CNC obráběcích centrech RINCO ULTRASONICS AG, garantující tak maximální kvalitu pro všechny druhy sonotrod v co možná nejkratším čase.

RINCO ULTRASONICS AG má vedoucí postavení ve výrobě kompozitních sonotrod pro velké části, vyžadující vysokou amplitudou k získání těch nejlepších svařovacích výsledků.

Reference Služby