Separace pružin pro manuální montáž

Separace pružin pro manuální montáž2019-08-26T09:29:29+00:00

Ultrazvukové svařování

Ultrazvukové řezání

Ultrazvukové generátory

Ruční ultrazvukové svářečky

Komponenty

Aktuátory

Pracovní stanice

Manuální separátory pružin

SEPARACE PRUŽIN PRO MANUÁLNÍ MONTÁŽ – v závislosti na velikosti pružin lze zvolit ze tří různých ručních separátorů:

  • manipulací se škrticí klapkou výstupního otvoru a nastavením rychlosti lze snadno měnit výstupní rychlost vyseparovaných pružin
  • u nejběžnějších konfigurace pružin lze dosáhnout vysokého výkonu, přibližně 1500 ks za minutu
  • pro pružiny o průměru 5-25mm a délce < 50mm

  • všestranný a výkonný separátor, který pokrývá širokou škálu pružin
  • tichý a snadno ovladatelný
  • u nejběžnějších konfigurace pružin lze dosáhnout vysokého výkonu, přibližně 1500 ks za minutu
  • pro pružiny o průměru 2-12 mm a délce < 35mm

  • nejmenší separátor
  • pro svůj chod používá stlačený vzduch a má vysokou kapacitu pro mikro pružiny
  • pro pružiny o průměru < 2 m a délce < 6.5mm